Ngày đăng 09 Tháng Tư 2022 2:50 CH

DANH SÁCH HỘ ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN.

1. Cơ sở Tranh đá quý Giếng Ngọc

Địa chỉ: Cửa Hàng Đá Quý Giếng Ngọc - Tổ 7 Thị Trấn Yên Thế - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Hotline: 0984611096

Email: info@pacificbirdnest.com

 

2. Cơ sở  Tranh đá quý Hồng Ngọc

Địa chỉ:  Tổ  dân phố 7, thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái

Hotline:  0913.587.400

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội:  Nhà 31, Ngõ 79, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline:  034.578.8868

Email: tranhdahongngoc@gmail.com

 

3. Cơ sở Tranh đá quý Tú Hường 

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0942.574.565

 

4. Cơ sở  Tranh đá quý Ngọc Loan

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0982.072.964

 

5. Cơ sở Tranh đá quý Tuấn My

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0973.088.806

 

6. Cơ sở Tranh đá quý Tới Thanh

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0913.352.441

 

7. Cơ sở Tranh đá quý My Yến

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0961.566.399

 

8.  Cơ sở Tranh đá quý Tuyên Thêm

Địa chỉ:  Thôn Tông Rạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0363.856.288

 

9. Cơ sở Tranh đá quý Hùng Nhung

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0702.489.999

 

10. Cơ sở Tranh đá quý Chiến Phượng

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0988.309.099

 

11. Xưởng sản xuất Tranh đá quý Quy Yến

Địa chỉ:  Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline:  0366.371.518

 

12. Cơ sở Tranh đá Quý Vương Bẩy

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline: 0889601777

 

13. Cơ sở Tranh đá quý Nga Khang

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline: 0392.020.289

 

14. Cơ sở Tranh đá quý Lan Xuyến

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline: 0985.506.340

 

15. Cơ sở Tranh đá quý Hoa Loan

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hotline: 0839.415.666