Ngày đăng 02 Tháng Năm 2022 3:25 CH

1. Cơ sở sản xuất tranh đá quý Mỹ Dung

Địa chỉ: (Đối diện UBND Xã Yên Thắng) 

Bản đồ vị trí:

2. Cơ sở sản xuất Tranh đá quý Giếng Ngọc

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế

Bản đồ vị trí:

3. Cơ sở sản xuất tranh đá quý Trịnh

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế

Bản đồ vị trí:

4. Cơ sở Tranh đá quý Luân Niên

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế

Bản đồ vị trí:

5. Cơ sở ...